Wegwijzer

Dit is de webpagina gericht op professionals uit de sector met als doel om gezinnen de weg te wijzen naar meer vrijetijdsactiviteiten. Ontdek er het promomateriaal van Vlieg, de campagnes en de actie Schatten van Vlieg. 

Ook de Ambrassade zet in op het thema cultuureducatie. Op deze pagina staat hun beleid, activiteiten en je ontdekt er hun publicatie Vuur voor Cultuur.

Cultuurconnect gaat voluit voor digitalisering. Er lopen dan ook enkele pilootprojecten rond digitalisering in cultuureducatie. 

Op deze webstek van het Steunpunt Cultuur kan je alle onderzoeken binnen het thema Cultuureducatie terugvinden. 

Dit is de webpagina van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media over Cultureel leren en cultuureducatie. Je vindt er hun acties en publicaties binnen dit thema. 

Kunstenpunt beoogt een brede kijk op participatieve praktijken en maakte een analyse van 'participatie' in het kunstendecreet.