Missie

Vitamine C is een netwerk dat over de grenzen van sectoren, disciplines en regio's heen opkomt voor kunst en cultuur als levensnoodzakelijke vitamine voor kinderen en jongeren.

Om creativiteit en innovatie te stimuleren willen we vanuit partnerschap creatief, ondernemend en ondersteunend zijn voor een breed vertakt veld. Vitamine C wil een dynamiek creëren die grenzen overschrijdt.

Vitamine C is bij uitstek een gemeenschappelijk gedragen project. Het uitgangspunt is dat het eigenaarschap bij de leden van het lerende netwerk ligt. Zij geven richting aan het netwerk doordat ze hun noden en wensen kenbaar maken. Vitamine C groeit van onderuit.

Veel partners nemen een engagement op bij Vitamine C door collega's te ontvangen, hun expertise ter beschikking te stellen of een inspiratiedag te coproduceren.

Contactgegevens

VITAMINE C

bezoek- & postadres: Oudaan 14 - 2000 Antwerpen

maatschappelijke zetel: Vaartkom 4 - 3000 Leuven

email: info@vitaminecnet.be

link naar FacebookLInkedin